Доступ до правосуддя

Громадська організація “Запорізька правозахисна ліга “Універсал” посіла перше місце в КОНКУРСІ ДЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ м. ЗАПОРІЖЖЯ “УСПІШНІ ПРИКЛАДИ РІШЕННЯ МІСЦЕВИХ ПРОБЛЕМ ЗА УЧАСТЮ НГО”

Завданням конкурсу був збір і поширення успішних прикладів (проектів) рішення актуальних проблем м. Запоріжжя за безпосередньої участі недержавних неприбуткових організацій(НГО).

До участі в конкурсі запрошувалися недержавні неприбуткові організації(громадські організації, благодійні фонди, творчі союзи, релігійні організації, політичні партії та ін.), зареєстровані і здійснюючі свою діяльність на території м. Запоріжжя.

На конкурс приймалися роботи, які відповідали одному з наступних напрямів:

1. Соціальний захист населення, включно з такими категоріями: ветерани війни; ветерани праці і громадяни літнього віку; ветерани військової служби; інваліди; особи, постраждалі в результаті Чорнобильської катастрофи; багатодітні сім’ї; малозабезпечені сім’ї; самотні матері; безпритульні діти; особи без постійного місця проживання і інші соціально незахищені громадяни; жертви незаконних репресій; військовослужбовці і члени їх сімей; військовослужбовці і співробітники органів внутрішніх справ.
2. Зайнятість населення і регулювання ринку праці.
3. Недержавне пенсійне забезпечення.
4. Недержавне соціальне страхування.
5. Соціальна допомога.
6. Соціальне обслуговування.
7. Допомога потерпілим від стихійного лиха, екологічних і техногенних катастроф.
8. Допомога біженцям.
9. Підтримка становлення і розвитку молоді.
10. Підтримка дитячих і молодіжних громадських ініціатив.
11. Охорона природи.
12. Підтримка освіти і виховання.
13. Підтримка здорового способу життя, охорона здоров’я.
14. Відродження і розвиток національної культури і духовності.
15. Розвиток фізкультури і спорту.
16. Боротьба з алкоголізмом і наркоманією.
17. Самоорганізація громадян за місцем проживання.
18. Охорона і зміст об’єктів культури, пам’ятників історії і архітектури.
19. Організація екологічної освіти і виховання.
20. Правова освіта і правовий захист населення.
21.Підтримка діяльності НГО, спрямована на вирішення суспільно значущих проблем.
22.Збереження воєнно-історичних реліквій, військово-патріотичне виховання населення.
23. Боротьба з Віл-інфекцією і СНІДОМ.
24. Поліпшення демографічної ситуації в Україні.
25. Благоустрій населених пунктів.

Матеріали на конкурс приймалися до 11 травня 2007 року включно.

Конкурс проводився Інститутом успішних громад і Єврейським громадським центром “Мазаль ТОВ” у рамках спільної програми АМР США – СУАЛ-холдинг (Росія) “Розвиток корпоративної і приватної філантропії в м. Запоріжжя” при фінансовій підтримці ВАТ “СУАЛ-холдинг”(Росія).

 

Громадська організація “Запорізька правозахисна ліга “Універсал” представила на конкурс свій проект “Доступ до правосуддя”

В ході реалізації проекту організація ставила перед собою наступні завдання:

* Організувати і забезпечити діяльність в м. Запоріжжя стаціонарного юридичного центру з надання безкоштовної кваліфікованої юридичної допомоги і представництву в суді найбільш незахищених верств населення.
* Організувати і забезпечити діяльність постійно діючої виїзної мобільної групи кваліфікованих юристів для надання безкоштовної юридичної допомоги і представництва в суді найбільш незахищених верств населення сільської місцевості Запорізької області.
* Підвищення рівня правосвідомості і правової грамотності незахищених верств населення Запоріжжя і Запорізької області, шляхом видання і поширення серії тематичних правових брошур.
* Створити в Запорізькій області основу для подальшої реалізації конституційного права на правову допомогу незахищених верств населення і реалізації відповідних законодавчих актів України про безкоштовну правову допомогу.

З 01 листопада 2006 р. по жовтень 2007 р. працював стаціонарний юридичний центр з надання безкоштовної кваліфікованої юридичної допомоги і представництву в суді найбільш незахищених верств населення.
Прийом здійснювався двічі на тиждень з 15 до 18 години за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152 (пл. Пушкіна, Будинок друку), 3-й поверх.

З 01 листопада 2006г. працювала і виїзна мобільна група кваліфікованих юристів і адвокатів для надання безкоштовної юридичної допомоги і представництва в суді найбільш незахищених верств населення сільської місцевості Запорізької області.

Протягом перших шести місяців реалізації проекту, виїзна мобільна група юристів і адвокатів проводила прийом громадян в селах Вільнянського, Оріхівського, Василівського, Гуляйпільського, Великобілозерського, Пологівського районів Запорізької області.
Прийом громадян здійснювався щоп’ятниці з 15 до 18 години. Село і місце прийому юристами виїзної мобільної групи повідомлялися заздалегідь через газету “МІГ”, районні управління юстиції, сільські ради, місцеві органи і ініціативні групи.

З листопада 2006 р. у рамках реалізації проекту “Доступ до правосуддя” була надана безкоштовна правова допомога близько 1000 малозахищеним людям в м. Запоріжжя і сільській місцевості Запорізької області, у тому числі з представництвом інтересів в суді.

Декілька справ було виграно в судах першої інстанції і Апеляційному суді Запорізької області. Крім того, ГО “ЗПЛ “Універсал” у рамках проекту “Доступ до правосуддя” було створено і поширено 4 типи правових брошур загальним накладом 5000 шт.: “Право та ВІЛ”, “Захист прав і свобод у суді”, Село і суд”, “Правосуддя для всіх”.

 

Головні партнери проєкту:

Головне управління юстиції в Запорізькій області

 

   Запорізьке обласне управління земельних ресурсів

 

   АВА/СЕЕLI

(Американська асоціація юристів / Правова ініціатива в Східній Європі)

   Газета «МИГ»