Бухгалтерскі послуги

Враховуючи те, що діюче законодавство в області бухгалтерського обліку і оподаткування достатньо складне и постійно змінюється, у суб’єктів господарської діяльності досить часто виникають спори з податковими і правоохоронними органами з питань нарахування і сплати податків.

Для того, щоб максимально знизити ризик сплати штрафних санкцій в области бухгалтерського обліку і оподаткування, наша команда пропонує комплекс послуг, який включає до себе:

Організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх господарських операцій Замовника, на підставі даних первинних документів Замовника;

Консультації з організації бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності Замовника;

Допомога в підготуванні бухгалтерської та податкової звітності на підставі даних первинних документів і бухгалтерських записів;

Здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних обов’язків;

Консультації з питань ведення бухгалтерського обліку і оподаткування;

Супровід оформлення фінансово-господарських операцій;

Планування, оптимізацію оподаткування;

Участь у здійсненні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства Замовника по даним бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення та усунення/уникнення втрат та непідприємницьких витрат;

Консультації з питань змін діючого податкового законодавства та бухгалтерського обліку;

Надання усних та письмових консультацій з податкового права, роз’яснень і коментарів законодавчих і підзаконних актів;

Консультації при укладанні різних угод, контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних;

Підготування відповідей на запити правоохоронних органів, податкових інспекцій;

Супровід перевірок контролюючих органів;

Послуги, пов’язані з представництвом інтересів Замовника в державних органах і громадських та інших установах;

Вирішення питань з представництва інтересів Замовника в судових та інших державних органах в процесі апеляційного узгодження податкових обов’язків.

У випадку, якщо все ж таки не вбачається за можливе уникнути судового спору, наша команда пропонує послуги адвоката і судового експерта-економіста.

Нажаль, неправомірні дії податкових органів, зокрема, при проведенні різних перевірок і до сих пір є нормою ділового життя. Тому, податкові спори стали невід’ємною частиною діяльності багатьох компаній і підприємців.

Висновок судового експерта-економіста як правило дуже часто є основним доказом по справі. Отже, неупереджена професійна думка експерта забезпечує справедливе та законне судове рішення.

В рамках податкових спорів, які розглядаються судами, перед судовими експертами постають задачі дослідження господарських операцій податківця з метою їх економічної кваліфікації.

розміру податкової бази і податків до сплати;

впливу операцій на економічний результат діяльності податківця;

правомірності застосування звичайних цін по придбаним і реалізованим товарам, роботам і послугам;

правомірності стандартів бухгалтерського обліку, що використовуються;

наявності ділової мети і сумлінності дій податківця (наприклад, з питання про визнання угоди недійсною);

стану розрахунків з бюджетом;

інших економічних аспектів господарської діяльності, які мають вплив на податкові зобов’язання.

Успіх судової справи дуже часто залежить від своєчасно залученого грамотного експерта. Його висновок може стати головним аргументом при винесенні судом рішення, тому що думка експерта - професіонала ґрунтується лише на непохитних фактах і, обов’язково, на документах, даних, що фігорують в бухгалтерському і податковому обліках.

Наша команда гарантує Вам участь грамотного експерта – економіста у судовій справі..

ЗАПИШІТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ЗАРАЗ!


Записатися зараз