Аутсорсинг безпеки


За безпеку треба платити, а за її відсутність розплачуватися

Уїнстон Черчіль

Що таке аутсорсинг безпеки?

Під аутсорсингом в області безпеки розуміється повна або часткова передача функцій з обслуговування та управління системою економічного, юридичного, технічного, інформаційного та фізичного захисту зовнішньому виконавцеві протягом певного терміну. При цьому виконавець повинен забезпечувати заданий рівень якості виконання цих функцій.

Роботи в рамках аутсорсингу можуть здійснюватися як на майданчику компанії-замовника, так і на стороні компанії-виконавця.

Кількість і кваліфікація працівників служби безпеки визначається керівником аутсорсингової компанії, співробітники є штатним персоналом аутсорсингової компанії. Питання забезпечення служби безпеки персоналом на вартість послуг не впливає.

Аутсорсинг забезпечує необхідний рівень сервісу незалежно від непрацездатності працівника (хвороби, відпустки або звільнення).

Що ж таке аутсорсинг безпеки в рамках співробітництва з нашою командою?

Це Ваша власна надійна та професійна Служба безпеки!

Наш аутсорсинг – це Служба Безпеки, яка інтегрована практично у всі відділи підприємства і бере участь у забезпеченні діяльності його структурних підрозділів.

Три «кити», на яких тримається система безпеки підприємства - це концепція безпеки, правове забезпечення та штатні підрозділи. До числа останніх відносяться: робота фізичної охорони, забезпечення внутрішньооб'єктного режиму, інженерно-технічна підтримка, власна безпека, яка взаємодіє з відділом аудиту підприємства та іншими підрозділами.


Ми будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів та партнерів!

З повагою ,
Олексій Олешко та Павло Скрипка

Система запобігання втрат

Це комплекс контрольних заходів, проведених спільно службою безпеки, системними адміністраторами, бухгалтерією та іншими підрозділами підприємства з метою запобігання втрат товарно-матеріальних цінностей.

Система обліку і контролю

Мова йде про організаційні заходи, технічні засоби та нормативні акти – законодавчі, професійні, відомчі та об'єктові, на основі яких здійснюється облік і контроль діяльності підприємства.

Кадрова безпека

Система підбору персоналу та організації таких відносин на підприємстві, які допоможуть забезпечити максимальний економічний ефект від його діяльності. Співробітниками Служби Безпеки проводиться якісна перевірка персоналу при прийомі на роботу а також проводиться робота з співробітниками, які звільняються.

Структурні підрозділи

та залучені фахівці, що забезпечують фізичну, економічну і технічну безпеку підприємства.

Технічні та спеціальні засоби охорони та безпеки

та нормативні акти, що регулюють їх застосування.

Інформаційна безпека

Це комплекс заходів, спрямованих на захист конфіденційної інформації підприємства, а також оперативну роботу по збору, аналізу та використання інформації з різних джерел про постачальників, клієнтів, конкурентів і персонал компанії (у т. ч. аудіо-візуальне спостереження за діяльністю як персоналу компанії, так і особового складу служби охорони).

Окремим структурним підрозділом Служби Безпеки є Служба внутрішньої інкасації, яка здійснює свою діяльність на засадах і в порядку аутсорсингу безпеки підприємства і призначена для здійснення збору і безпечного перевезення матеріальних цінностей з об'єктів, що інкасуються в головний офіс підприємства, між структурними підрозділами підприємства, а також при переміщенні матеріальних цінностей при здійсненні банківських операцій підприємства, використовується для охоронного супроводу уповноважених осіб підприємства при службових поїздках в банківські та інші установи. Служба внутрішньої інкасації також використовується при здійсненні валюто-обмінних операцій. Всі співробітники – інкасатори мають персональну зброю, достатню фізичну підготовку, правову підготовку, постійно проводиться інструктаж, опрацьовуються сценарії поведінки при позаштатних ситуаціях, всі вони є водіями і до їх діяльності не залучається окремо штатна одиниця водія.

Співробітники Служби Безпеки 24 години на добу знаходяться в оперативному режимі роботи та у разі виникнення позаштатної ситуації на підприємстві, прибудуть на місце події, буде виставлено пост фізичної охорони, забезпечена комунікація з працівниками правоохоронних органів, яким надається негайна підтримка в розкритті злочину (у разі здійснення такого), буде максимально оперативно забезпечена підтримка технічними фахівцями Служби Безпеки.

У складі Служби Безпеки цілодобово працює три практикуючих адвоката, що забезпечує максимально швидке реагування на виникнення позаштатної ситуації з правоохоронними органами. Наявність у штаті Служби Безпеки практикуючих адвокатів-криміналістів гарантує забезпечення правової підтримки співробітників і керівників підприємства при проведенні різних слідчих дій у режимі – дзвінок – виїзд.

Нашою командою можуть надаватися всі послуги, що містяться в нижченаведеному переліку в рамках договору з абонентського обслуговування з частотою і періодичністю обумовленими замовником послуг, а також обсяг послуг буде продиктовано ситуацією на підприємстві замовника. Велика частина переліку послуг може входити в щомісячну абонентську оплату аутсорсингової компанії, при цьому розмір такої оплати може змінюватися за згодою сторін у зв'язку із зміною обсягу і регіональності наданих послуг.

 1. Прогнозування всіх потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства, оцінка негативних наслідків, розробка заходів з попередження загроз і мінімізації можливого збитку.
 2. Аналіз облікової політики підприємства з точки зору виявлення можливостей зловживань службовим становищем, розкрадання, вчинення інших протиправних дій співробітниками підприємства.
 3. Проведення вибіркової перевірки організації обліку та списання майна підприємства.
 4. Вибіркова участь в інвентаризації майна підприємства з метою перевірки дотримання регламенту проведення інвентаризації, оцінки правильності підрахунку ТМЦ, оформлення результатів інвентаризації.
 5. Проведення службових розслідувань за фактом виявлення недостач, фактів розкрадання, псування майна підприємства.
 6. Розслідування випадків нанесення економічного збитку в результаті дій або бездіяльності працівників підприємства, визначення можливостей і способів відшкодування витрат підприємства.
 7. Аналіз кошторисів на встановлення охоронної, пожежної сигналізації.
 8. Ділова розвідка партнера по бізнесу.
 9. Бізнес розвідка конкурента:
  • оцінка стану та прогноз розвитку ринкової, соціально–політичної та криміногенної обстановки для аналізованого об'єкта;
  • отримання інформації про можливі дії конкурентів, постачальників, клієнтів і партнерів, інформація про причини поведінки їх представників;
  • оцінка імовірних варіантів розвитку подій і можливих способів протидії негативним чинникам середовища;
  • відомості про актуальні ризики бізнесу, ступінь ймовірності настання небезпечних подій, передбачувану величину збитку;
  • вироблення ефективних варіантів протидії або пом'якшення результатів впливу негативних факторів.
 10. Бізнес розвідка об'єкта для інвестицій (отримує найбільше поширення в останні роки).
 11. Надання послуги «Таємний покупець».
 1. Забезпечення правової захищеності всіх аспектів діяльності підприємства.
 2. Збір інформації про зовнішнє середовище бізнесу з метою своєчасного реагування та мінімізації потенційних ризиків.
 3. Взаємодія з представниками правоохоронних і контролюючих органів – СБУ, МВС, прокуратури, антимонопольного комітету і т. п.
 4. Консультаційна та фізична допомога керівникам підприємства в разі виникнення нестандартної ситуації.
 5. Аналіз вхідних запитів контролюючих органів, вироблення подальшої стратегії реагування, координація дій служб підприємства.
 6. Проведення вибіркової експертизи договорів на предмет дотримання інтересів підприємства.
 7. Проведення вибіркових перевірок контрагентів, які включають оцінку ділової репутації, з метою запобігання укладення угод з недобросовісними партнерами.
 8. Організація заходів щодо запобігання і своєчасного реагування на неправомірні дії зловмисників та конкурентів.
 9. Вирішення конфліктних ситуацій на підприємстві.
 10. Забезпечення особистого адвоката для Засновників, директорів підприємства.
 1. Перевірка кандидатів на ключові посади топ-менеджерів, керівників структурних підрозділів, а також співробітників, наділених правами доступу до конфіденційної інформації підприємства, перед прийомом на роботу.
 2. Проведення інструктажу при прийомі на роботу.
 3. Визначення пакета документів, необхідних для ознайомлення та підпису новими працівниками при прийомі на роботу, що регулює відповідальність за розголошення комерційної таємниці.
 4. Проведення розслідувань у разі виникнення конфліктних ситуацій між працівниками підприємства.
 5. Проведення службових розслідувань за фактом розголошення співробітниками підприємства конфіденційної інформації, втрати службових документів і т. п.
 6. Проведення перевірок посадових осіб, які, користуючись службовим становищем, мають можливість нанесення економічного збитку підприємству.
 7. Підготовка звільнень співробітників, в діях яких була виявлена загроза інтересам підприємства, з метою запобігання нанесення економічного збитку.
 1. Визначення відомостей підприємства, що підпадають під категорію комерційної та конфіденційної інформації.
 2. Розробка і регламентація політики інформаційної безпеки, доведення її до працівників, проведення перевірок дотримання вимог інформаційної безпеки.
 3. Аналіз організації документообігу підприємства, в тому числі електронного, на предмет виключення несанкціонованого отримання відомостей, що є комерційною таємницею.
 4. Аналіз технології обробки, передачі, поширення інформації підприємства з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації.
 5. Спільно з ІТ підрозділом підприємства-замовника:
  • призначення та розмежування прав доступу співробітників до інформації підприємства, яка зберігається в електронному вигляді на мережевих ресурсах;
  • проведення заходів щодо запобігання витоку службової інформації через поштову службу;
  • запобігання доступу до серверів підприємства, як зовнішніми особами, так і співробітниками підприємства, не наділеними відповідними правами доступу;
  • контроль і управління доступом до мережевих ресурсів підприємства, забезпечення можливості аналізу дій користувачів після отримання доступу;
  • забезпечення безпеки інформації в разі надання співробітникам віддаленого доступу до інформаційних ресурсів підприємства.
 6. Забезпечення збереження інформації підприємства (як в електронному, так і паперовому вигляді), запобігання навмисних або випадкових дій по її спотворенню, знищенню.
 7. Виявлення та усунення всіх можливих каналів витоку конфіденційної інформації.
 8. Розробка плану заходів щодо захисту конфіденційної інформації підприємства в умовах надзвичайних ситуацій, в умовах перевірки контролюючих організацій.
 9. Захист від можливого «промислового шпигунства», витоку інформації до конкурентів.
 10. Забезпечення захисту від прослуховування об'єктів підприємства, а також мобільних телефонів співробітників підприємства.
 11. Аналіз документації підприємства на предмет виявлення документів, що містять інформацію, витік якої може завдати шкоди ділової репутації підприємства; прийняття заходів по виключенню даної загрози.
 1. Забезпечення безпеки майна підприємства, захисту майна, а також об'єктів підприємства від крадіжок, розкрадань, псування.
 2. Забезпечення технічного захисту об'єктів – охоронна, пожежна сигналізації.
 3. Взаємодія з охоронними організаціями; оцінка якості послуг, які вони надають, а також своєчасність реагування при виникненні загроз.
 4. Вибір об'єктів, для яких необхідна установка відеоспостереження.
 5. Організація відеоспостереження.
 6. Організація і установка мобільного комплекту відеоспостереження у разі отримання інформації про проведення перевірки на підприємстві або провокацій держ. служб або конкурентів.
 7. Організація фізичної охорони підприємства, контроль за дотриманням пропускного режиму.
 8. Забезпечення чергування групи швидкого реагування.
 9. Негайне реагування на неправомірні дії зловмисників, конкурентів, недобросовісних покупців, спрямованих на дестабілізацію роботи підприємства з наданням доказової бази: фото-, відео-, аудіо - матеріалів.
 10. Негайне посилення стаціонарних постів фізичної охорони підприємства при виникненні позаштатних ситуацій.
 11. Негайне посилення групи реагування охоронної фірми, яка прибула на виклик тривожної сигналізації та вжиття заходів по локалізації та ліквідації позаштатної ситуації.
 12. Надання послуг детективного характеру з наданням доказової бази: фото-, відео-, аудіо - матеріалів, що підтверджують достовірність даних, контактів об'єкта спостереження і т. п.

ЗАПИШІТЬСЯ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ ЗАРАЗ!


Записатися зараз